Situácia na pracovnom trhu je v súčasnej dobe naklonená tým, ktorí hľadajú zamestnanie a – naopak – robí vrásky na čele HR managerom. Deje sa tak preto, že firmy majú problém nájsť dostatok kvalifikovaných zamestnancov, ktorí buď odišli do zahraničia, alebo majú stabilnú prácu u konkurencie. Miera nezamestnanosti dosahuje čísla, ktoré sa radia k historickým rekordom. Podľa informácií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny nezamestnanosť v septembri predstavovala 5, 38 %, čo znamená, že medziročne poklesla o 1, 04 percentuálneho bodu (zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/nezamestnanost-v-klesajucom-trende-aj-po-evidencii-stredoskolakov.html?page_id=837270).

 

Pritiahnuť k sebe nových pracovníkov sa preto stáva čoraz ťažšou úlohou a firmy musia viac rozmýšľať nad celou škálou benefitov, ktorými by oslovili potencionálnych uchádzačov o miesto. Aby však v množstve pracovných ponúk vôbec dostali priestor na prezentáciu ponúkaných benefitov pre zamestnancov, je nutné, aby mali zvládnutú oblasť HR marketingu a employer brandingu. Práve HR marketing a employer branding dokážu osloviť cieľovú skupinu možných zamestnancov a nasmerovať ich v rozhodovaní sa o svojej kariére správnym smerom a zároveň pomôcť udržať si tých aktuálnych.

Analýza komunikácie konkurencie a výber vhodnej stratégie

Prvý krok v úspešnom nastavení HR marketingovej komunikácie je analýza konkurencie. Vďaka nej sa môžete dozvedieť o jej slabých miestach a využiť ich vo vlastný prospech. Zároveň vám pomôže nastaviť si reálne očakávania a ciele.

Kvalitná analýza komunikácie konkurencie by mala v sebe poňať všetky dostupné komunikačné kanály a mala by vám poskytnúť ucelený pohľad, na základe ktorého môžete pristúpiť k výberu vhodnej komunikačnej stratégie.

Ukážky náborových kampaní (zdroj: strategie.sk):

SLOVNAFT:

MONDELÉZ:

JAGUAR:

Idea komunikácie

Idea komunikácie, ktorú zvolíte, by mala byť výstižná, mala by byť schopná odkomunikovať hlavné posolstvo cieľovej skupine a zároveň by mala byť dostatočne kreatívna, aby vás odlíšila v záplave iných kampaní.

Dobrú komunikačnú ideu dokáže vytvoriť iba profesionál. Vytvoriť funkčný headline, subheadline a copytext si totiž žiada skúsenosti pretavené do schopnosti pracovať s jazykom na najvyššej úrovni a zároveň si zachovať zrozumiteľnosť a dôraz na podstatu.

Ukážka komunikačnej idei (zdroj: Youtube)

Výber nástrojov

Paleta komunikačných prostriedkov je široká a orientovať sa v nej je náročné. V spolupráci s reklamnou agentúrou je potrebné vybrať si taký komunikačný mix, ktorý zodpovedá vašim očakávaniam a nastavenému budgetu.

Pre najefektívnejšie oslovenie cieľovej skupiny by mali byť zastúpené online aj offline nástroje.

Sekcia korporátného webu alebo microsite

Jedným z nástrojov musí byť určite komunikácia na webe. Rozhodnúť sa môžete medzi vytvorením sekcie na vašej korporátnej stránke (zvyčajne nazvanú ako Kariéra a pod.) alebo vytvorením samostatnej microsite.

Je potrebné si uvedomiť, že túto sekciu respektíve microsite nemôžete odbiť iba základnými informáciami o pracovných miestach a ponúkanej výške platu. Ide o dôležitý komunikačný kanál, ktorý by mal v cieľovej skupine vyvolať dôveru a záujem. Pracovné miesta treba predstaviť podrobne, s dôrazom na ľudskosť. Rovnako dôležité je aj odkomunikovanie benefitov. To všetko by však bolo iba pekné pozlátko, ak priamo na stránke bude chýbať kontaktný formulár. Vďaka nemu sa musí uchádzač vedieť jednoducho a rýchlo prihlásiť do výberového procesu.

Ukážka náborovej sekcie (zdroj: McDONALD’S)

 

Content na sociálnych sieťach

Na sociálnych sieťach sa aktívne vyskytuje veľká časť vašej cieľovej skupiny. Hľadajú na nich pracovné príležitosti, vstrebávajú imidž, ktorý si na nich vaša spoločnosť buduje. Preto je dôležité, aby ste social media content mali zvládnutý na výbornú.

V rámci HR marketingu je vhodné komunikovať na Facebooku a Linkedine, prípadne aj na Instagrame. V rámci správneho nastavenie stratégie komunikácie na sociálnych sieťach je dôležité dbať na cieľové skupiny, ktoré cez ne chcete osloviť. Napríklad cieľovú skupinu na pozíciu skladníka pravdepodobne na Linkedine efektívne neoslovíte, no s vyššími pozíciami sa situácia mení.

Ukážka contentu na sociálnej sieti (zdroj: Facebook)

V nasledujúcej časti sa budeme venovať ďalším nástrojom a internej komunikácii.