Keď som prišla do PR agentúry Trumpeter, jedna z mojich prvých úloh bola vyplniť dotazník. A v ňom bola otázka: Aký je môj vysnívaný produkt na PR? Moja odpoveď bola: „Milujem organizovať rôzne podujatia, eventy a tábory pre deti. Rada by som robila PR niečomu takému.“ A môj sen sa po viac ako roku pomaly stáva skutočnosťou. Síce to nie je to pravé orechové, ale už sa to k tomu blíži. Spolupracovať s múzeom je jedným z krokov k môjmu vysnívanému PR. S múzeom, v ktorom pracujú prevažne mladí ľudia, a to nie hocijakí. Ale kreatívni! Ľudia, ktorí sa snažia sprostredkovať históriu nielen dospelým, ale aj deťom, a to hravou interaktívnou formou. Teším sa na tohto výnimočného klienta. Teším sa, že sa od kozmetických a výživových produktov, cez rôzne medicínske kliniky a právnické spoločnosti posunieme k niečomu úplne inému. Okrem histórie sa dostaneme do kontaktu aj s vínami, kde zase zúročíme naše skúsenosti s vinármi. Nie je nič krajšie, ako keď robíte to, čo Vás baví, čo Vás napĺňa, čo Vám spôsobuje radosť. Pravdaže, nie je to len o práci, ale aj o ľuďoch. O tíme, s ktorým dennodenne prichádzate do kontaktu. Ľudia na pracovisku by nemali byť len kolegovia, ale aj kamaráti. A ja som rada, že tu nemám len kamarátov, ale aj spriaznenú dušu.

anež