V minulej časti (tu) sme si rozobrali niektoré nástroje pre podporu HR marketingu. Teraz sa budeme venovať ďalším využiteľným nástrojom a internej komunikácii.

Online reklama

Pre efektívnosť podpory HR marketingu je dôležitá online reklama – teda ppc podpora v rámci Facebooku aj vyhľadávania Google. Cielenie reklamy na Facebooku by malo vychadzáť z poznania cieľovej skupiny (vek, bydlisko, záujmy) a zároveň z lokalizácie firmy – teda by malo cieliť na istý na región, kde je najväčšia pravdepodobnosť, že prekážkou nebude nutnosť sťahovania sa za prácou.

Google Ads by malo byť nastavené podľa kvalitnej analýzy kľúčových slov. Vďaka nej sa môžete zamerať na konkrétne kľúčové slová, ktoré vaša cieľová skupina vyhľadáva. Kreatívna bannerová kampaň pre obsahovú reklamu dokáže strhnúť pozornosť cieľovej skupiny na seba a vzbudiť v nej chuť zoznámiť sa témou podrobnejšie.

Ppc reklama nemusí slúžiť iba na oslovenie nových kandidátov na trhu práce. S dobrou ideou sa dá zacieliť aj na ľudí, ktorí chcú prácu zmeniť, majú pracovné návyky a nie je tak nutné im ich vštepovať.

Samostatnou kapitolou je remarketing. Vďaka jeho nastaveniu môžete cieliť na ľudí, ktorí sa už s vašou spoločnosťou stretli v online prostredí a pri rozhodovaní sa o svojej budúcnosti sa im pripomenie.

Efektivita ppc kampaní závisí od ich správy. Profesionálne prvotné nastavenie a následne spravovanie dokáže optimalizovať cenu za preklik a priniesť vám reálne výsledky.

SEO a blog

Pre podporu SEO aktivít zameraných na zlepšovanie pozícií v Google vyhľadávaní je veľmi vhodným nástrojom blog. Samozrejme za predpokladu, že je napísaný profesionálne, teda že okrem zamerania sa na vytváranie kvalitného obsahu, je prispôsobený potrebám SEO on page. To znamená, že v texte sú zapracované relevantné kľúčové slová a frázy (vyhodnotené analýzou), ktoré umožňujú získavať webstránke výhodné pozície v organickom vyhľadávaní.

HR témy blogov by mali podliehať rozumnej selekcii a cieľovej skupine by mali odovzdať zaujímavé a potrebné informácie o práci vo vašej firme.

Public relations

Public relations je veľmi dôležitou zložkou celej marketingovej kampane. Nejde o priestor, ktorý sa nakupuje, ale o redakčný priestor, ktorý PR tím získava vďaka novinárskemu lobbingu, na základe dobrých vzťahov s novinármi, ktoré si PR manageri roky budujú. 

Vďaka tomu vaša edukačná kampaň bude dôveryhodná a bude mať dostatočný rozsah na to, aby ste mali priestor vysvetliť cieľovej skupine všetky benefity práce u vás.

Ukážka PR výstupov pre podporu HR marketingu:

Pravda
Profit

Prints a outdoorová reklama

Prints a outdoorová reklama v rámci vášho HR marketingu zaujímajú špeciálne miesto. Ich plánovanie je vhodné zveriť do rúk mediálnej agentúre, aby ste dokázali dosiahnuť pozitívny výsledok. Platí totiž, že kvantina nejde vždy ruka v ruke s kvalitou.

Ukážka outdoorovej reklamy (zdroj: http://galeriereklamy.mediar.cz/reklama/skoda-auto-nastupte-do-skodovky/)

Interná komunikácia

Doteraz ste sa zameriavali iba na nábor nových zamestnancov. No pre úspešný beh spoločnosti je dôležité, aby bolo postarané aj o zamestnancov, ktorí už pre vás pracujú. Musia sa u vás cítiť dobre a komunikácia s nimi by mala byť nastavená profesionálne a zaujímavo. Na to vám posluží interná komunikácia.

Jej nastavenie by malo spočívať v nasledujúcich bodoch:

  • vytvorenie dlhodobej stratégie (internej komunikácie)
  • stanovenie na základe analýz výsledkov dotazníkového prieskumu v spoločnosti a vízie spoločnosti
  • otázky smerované na získanie informácií o potrebách, očakávaniach, vnímaniach, smerovaniach, znalostí o spoločnosti
  • stanovenie konkrétnych merateľných dlhodobých a čiastkových cieľov

Ďalším závažným bodom je zadefinovanie hodnôt spoločnosti. Pre ich stanovanie by mala byť kľúčová história a vízia spoločnosti. Následne treba vybudovať a uplatniť strátegiu pre to, aby sa s nimi stotižnili vaši zamestnanci. 

Kroky implementácie internej komunikácie pozostávajú z komunikácie hodnôt spoločnosti kreatívnou formou, vytvorenie timingu (krátkodobého aj dlhodobého), nastavenia procesov a následnej analýzy výsledkov.

Implementovať internú komunikáciu sa dá rôznymi nástrojmi. Medzi najefektívnešie patria:

  • Newsletters – emailing
  • Teambuildingy
  • Súťaže
  • Firemný časopis
  • Darčeky

Každý z nástrojov by mal byť vytvorený s ohľadom na funkčnosť, ale aj kreatívnosť a zapamätateľnosť. Posilňovanie kolektívu, uznanie za prácu, informovanie o úspechoch firmy a zdravá súťaživosť má dopad na tvorbu príjemného pracovného prostredia.

Na záver

Efektívna podpora HR marketingu a employer brandingu sa líši podľa požiadaviek na dosiahnutie konkrétnych cieľov. Pre ich naplnenie prebiehajú diskusie medzi klientom a reklamnou agentúrou, na ktorých sa formuje smerovanie celej komunikácie tak, aby čo najlepšie naplnila jeho predstavu.