Stretnutie novinárov a zástupcov firmy znamená pre firmu jej prirodzenú publicitu. Ak plánujete prípravu tlačovej besedy alebo pracovných raňajok, možno Vám pomôže niekoľko praktických rád ako ju úspešne zvládnuť.

Tí správny novinári

Cieľom tlačovej besedy je priniesť prostredníctvom novej a zaujímavej témy kvalitné výstupy v médiách, ktorými bude oslovená cieľová skupina klienta. Aby sa tak udialo, potrebujete mať na besede prítomných tých správnych novinárov. Je potrebné si dať záležať nie len na ich prvotnom výbere alebo rovnako dôležitý je okrem remainder mailu aj recalling  – t.j. obvolanie novinárov deň pred usporiadaním tlačovej besedy. Vyhnete sa tak stresu a obáv, či prídu. Zároveň si treba zorganizovať tlačovú besedu tak, aby ste si na každého novinára našli aspoň chvíľu čas. Zvýšite si tak možnosť a aj množstvo mediálnych výstupov. Osobný kontakt, lobbing a pár milých slov bude veľkým plus.

Dobrá organizácia v deň „D“

Zvládnuť tlačovú konferenciu sám? Bolo by to asi dosť náročné. Ideálne, ak Vám pomôžu s organizáciu aspoň dvaja kolegovia. Všetko musí byť naozaj tip top a v deň „D“ nič nemôže zlyhať. Aj také obyčajne nastavenie dataprojektoru, môže dať časovo zabrať. Technicky zdatnejší kolega určite rád pomôže. Ideálne je mať celú miestnosť, kde sa bude konať beseda pripravenú so všetkým v dostatočnom časovom predstihu a potom riešiť už iba drobné organizačné záležitosti v kľude a s úsmevom na tvári.

Kvalitná príprava

Nie je nič nad dobrú prípravu. Treba myslieť na všetko, od výberu pozvaných novinárov, cez výber správneho miesta a času besedy, konferenčnej miestnosti, zabezpečenia cateringu, výberu zaujímavej témy, kreatívnych darčekov pre novinárov, pútavej prezentácie, pozvánok, press kitu, prípravy príhovoru a tiež „psychickej prípravy“ klienta pokiaľ je to jeho prvá tlačová beseda J.

Dobrá téma

Je naozaj základ. Ak nie je zaujímavá, ani sto pozvaných novinárov nedokáže zabezpečiť to, čoho cieľom je beseda – kvalitné výstupy. Samozrejme dôležitá je popri kvalitnom obsahu a informáciách aj kreatívna prezentácia, vrátane pútavého odprezentovania obsahu. A ešte jedna vec, s témou, ktorú navrhnete, musí byť klient stopercentne stotožnený. Meniť ju už počas rozbehnutej prípravy môže predstavovať veľký problém.

Pevné nervy

Usporiadanie tlačovej besedy si vyžaduje okrem množstva času aj pevné nervy. Preto zachovajte kľud, pozitívnu myseľ a energia, ktorú ste do prípravy vložili sa určite vráti v podobe úspešne zvládnutej akcie J.

Group of businesspeople sitting in a row and applauding at seminar. Selective focus.

Manu