Niekedy stačí málo. Aj jeden negatívny príspevok na sociálnej sieti môže rozpútať búrlivú vlnu diskusií a urobiť tmavý tieň nad pozitívnym imidžom firmy. Firma môže stratiť nielen dobré meno ale aj klientov. V takej situácii je dôležité zaujať zodpovedný postoj, nestratiť nadhľad a nebáť sa komunikovať. Pravdepodobnosť, že si nakloníte naspäť verejnosť, klientov a aj média sa prudko zvýši.

Kedy je čas pre krízovú komunikáciu?

  • v prípade, ak média publikujú negatívne informácie o Vašej firme, zamestnancoch, produktoch, ktoré vyvolávajú negatívne reakcie verejnosti
  • ak média publikujú aj neutrálne informácie, ktoré môžu vyznieť negatívne a ohrozujú pozitívnu mienku verejnosti
  • ak zákazníci vyjadrujú svoj negatívny postoj voči firme na sociálnych sieťach alebo v online diskusiách

 

Možno to znie neuveriteľne, ale tak ako negatívna reklama je reklama, aj v tomto prípade platí, že aj negatívnu správu viete využiť vo svoj prospech a nakloniť si verejnosť na svoju stranu a stať sa víťazom. Aj cez negatívne témy prostredníctvom správnej komunikácie si dokážete získať sympatie verejnosti.

 

Ak sa rozhodnete mlčať, negatívne informácie sa iba umocnia. Mlčanie je živnou pôdou pre polemiky. Navyše tento prístup zvyšuje pravdepodobnosť pre vyvolanie ešte väčšej senzácie. Novinári majú totižto snahu zisťovať ďalšie „šokujúce“ skutočnosti.

Ako na to?

  • výsledkom komunikácie by malo byť naklonenie si verejnej mienky a tiež novinárov -verejnosť by mala nadobudnúť dojem, že ste dôveryhodný a spoľahlivý partner a novinári by Vás mali mať radi
  • zadefinujete si základné postoje ku konkrétnym situáciám a čo nimi chcete dosiahnuť
  • v komunikácii používajte korektné a racionálne argumenty, podklady si starostlivo pripravte
  • poverte ľudí, ktoré budú zodpovední za krízovú komunikáciu
  • kontaktujete a komunikujete s kľúčovými novinármi
  • ak to situácia dovoľuje, jednou z možností je aj presmerovanie pozornosti na iné aktivity firmy
  • dokážte, že aj negatívnym správam a komentárom témam dokážete čeliť so cťou –pred negatívnou publicitou totiž neutekáte ale idete je vpred s odhodlaním niesť  zodpovednosť za svoje konanie

 

A na závere, ak sa vám zdá, že situáciu nezvládate, oslovte profesionálov. Tí okrem toho, že presne vedia, čo a ako, majú aj osobné kontakty na novinárov. Celú situáciu tak zvládnete s väčším prehľadom.

Manu