Časopisy sú všade okolo mňa od nepamäti. Čítam ich vo voľnom čase a najnovšie ma obklopujú aj u nás v agentúre, kde s nimi priamo pracujem. Dozvedám sa, aké sú nové trendy, hľadám v nich rady a tipy. Autorky článkov nám napríklad odporúčajú, ktoré výrobky na pleť sú dobré, čím si ochrániť domácnosť pred neželanými návštevami zlodejov alebo čím oživiť obývačku. Mňa zaujímalo, či tieto rady a tipy majú význam a či oslovia čitateľov na toľko, že si daný produkt zakúpia.

 

Odpoveď na moju otázku mi dala odborný článok Evy Polákovej Časopisy pre ženy a ich vplyv na nákupné správanie sa čitateliek, ktorý bol publikovaný v časopise Človek a spoločnosť v roku 2008.

 

Výsledky prieskumov MML – TGI, ktoré realizovala agentúra Median.sk v čase od 25.6.2007 do 9.12.2007 na vzorke 4 061 respondentov vo veku 14 do 79 rokov ukazujú, že 26, 1 % žien priemerne trávi čítaním časopisov 1 – 2 hodiny mesačne a 23,5 % respondentiek až 3 – 4 hodiny. Môžeme preto predpokladať, že vhodná reklama alebo dobre cielený PR článok bude ovplyvňovať nákupné správanie čitateľov. Ďalej prieskumy ukázali, že 55% opýtaných žien tvrdí, že reklama núti ľudí kupovať veci, ktoré by si inak nekúpili. 67% opýtaných sa kladne vyjadrili, že im reklama pomohla získať viac informácii o výrobku a 42,3% žien súhlasí s tým, že reklama je často dobrým poradcom pri nákupe nových výrobkov.

 

Rehorovská a Poláková svojim výskumom zisťovali, či si slovenské ženy všímajú prezentáciu produktov a inzerciu v časopisoch zameraných na ženy a či sa nimi nechajú ovplyvňovať. Vo februári 2008 zrealizovali prieskum na vzorke 180 žien z Bratislavského a Trnavského kraja.

 

Výskum ukázal, že 77,3% čitateliek časopisov pre ženy hľadá v časopisoch aj trendové spotrebné tovary a nakupuje produkty, ktoré sú v nich zobrazené. Medzi čitateľkami sú najobľúbenejšie prezentácie kozmetických výrobkov, voľno predajných liekov, doplnkov výživy a oblečenia. Viac ako polovica respondentiek uviedla, že časopisy ich inšpirujú aj v nákupoch pre svojich príbuzných a partnerov. Tretina žien pripustila, že čítanie ženských časopisov a sledovanie prezentovaných produktov v nich, ovplyvňuje ich nákupné správanie.

 

Článok a realizovaný výskum mi potvrdil, že PR nemíňa svoj cieľ a má naozaj význam – skutočne podmieňuje, aké produkty si zakúpime alebo aké služby využijeme. Nie je jednoduché oddeliť účinky reklamy a PR od ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú naše rozhodnutia pri nákupe, avšak tento vplyv nemôžeme zanedbávať.

 

Lucia

 

Zdroj: Poláková, Eva: Časopisy pre ženy a ich vplyv na nákupné správanie sa čitateliek. Človek a spoločnosť, 2008, ročník 11, č.2